Резервация на зала „Родопи“

Резервация на зала „Родопи“

Как да запазя залата?

За да запазите залата, за някое от събитията, които организирате, използвайте следната форма или да се свържете с нас на телефон: 0877 231 599


Как да платя?

Заплащането става на място или по банков път.

Адрес: 1202 гр. София, ул. Родопи 68, ет. 2
МЪДРЕЦ ЕООД
IBAN: BG88RZBB91551004493822 (BGN)
BIC: RZBBBGSF

KBC Банк